Home   Voltijd eenjarig Deeltijd onderwijs   Aanmelden
Onderwijsvisie   Voltijd tweejarig Inloggen studenten   Contact


Kwalificerend MBO

Management en Ondernemen MO
Teamleider Projectmanager MBO4

Financiële Dienstverlening FD
Financieel Adm. Medewerker MBO3
Junior Assistent-Accountant MBO4
Bedrijfsadministrateur MBO4
Klantmedewerker Bancair, Schade
     Vermogen of Inkomen MBO4

Commerciële Economie CE
Commerciele Binnendienst MBO3
Junior Accountmanager MBO4

International Business IB
Assistent-Manager IB MBO4

Marketing Media MM
Marketing en Communicatie MBO4
Online Marketeer MBO4

Vastgoedmanagement VM
Assistent-Makelaar Wonen MBO4

Secretariële Dienstverlening SD
Secretaresse MBO3
(Directie)secretaresse MBO4

Personeelszaken PZ
Medewerker Human Resources MBO4
Salarisadministrateur MBO4
Intercedent Uitzendbureau MBO4

Juridische Dienstverlening JD
Juridisch Dienstverlener MBO4

< Terug naar hoofdmenu
 

     
 
 
Deeltijd MBO opleiding: kwalificeren

MBO3-4 deeltijdopleidingenIn één of twee jaar
Onze deeltijd MBO3 en MBO4 opleidingen zijn in principe tweejarig. De eerstejaarscolleges zijn op de dinsdag. De tweedejaars colleges zijn op de donderdag. Zo is het mogelijk om in het tweede collegejaar nog colleges te volgen uit het eerste collegejaar wanneer een module niet is behaald. Het is ook mogelijk om wekelijks zowel de eerstejaars als de tweedejaars colleges te volgen. U rond de opleiding dan in 1 jaar af.  

Generieke en beroepsspecifieke modules maken de opleiding
Door het volgen van een deeltijd MBO3 of 4 opleiding kwalificeert u zich voor een beroep. De modules die specifiek gericht zijn op deze kwalificatie noemen wij beroepsspecifiek. Verder verzorgen wij ook Nederlands, Engels en Rekenen. Deze modules duiden wij aan als generieke modules. Voor de generieke modules neemt u ook deel aan de landelijke examens.

‘Loopbaan Burgerschap’ omdat u onderdeel uitmaakt van de samenleving
Tijdens de verschillende modules staan we tijdens de opleiding regelmatig stil bij de impact van uw persoonlijke handelen op anderen zoals je collega’s, klanten, toeleveranciers, concullega’s (concurrenten) en welke bijdrage uw werkgever levert binnen de economie en onze (internationale) samenleving. In dit kader voert u ook twee opdrachten uit tijdens de opleiding.  

Keuzedeel als toefje op de pudding
Aan het einde van het tweede collegejaar is er het keuzedeel: u kunt kiezen uit modules die uw blikveld net weer wat verder verruimen. Bij deze module hoort ook een praktijkopdracht in het kader van de Beroepspraktijkvorming (BPV).  

Activity Based Learning: Wekend Lerend (Beroepspraktijkvoming BPV)
Een deeltijdopleiding betekent dat u naast het volgen van onderwijs ook werkzaam bent binnen een relevante functie bij een erkend leerbedrijf. De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs - Bedrijfsleven (S-BB) verzorgt deze erkenningen. Wanneer uw werkgever nog niet is erkend, kan deze erkenning worden aangevraagd, zie S-BB.nl. Wanneer u werkzaam bent op een relevante en erkende werkplek tellen deze uren mee voor de beroepspraktijkvorming (BPV) als onderdeel van de opleiding (u hoeft dus niet apart stage te gaan lopen). U maakt als bewijs van uw praktijkervaring verschillende BPV-opdrachten. Wanneer u niet werkzaam bent in een voor de opleiding relevante functie, kunt u de opleiding toch volgen maar dan als Beroepsopleiding. Zodra u alsnog een relevante werkplek vindt en praktijkuren gaat maken, zetten we de inschrijving om in een ‘Deeltijd MBO3 of 4 opleiding’. Deze praktijkuren kunnen gemaakt worden tot maximaal 1 jaar na afloop van het collegeprogramma. Zo heeft u laten zien dat u de theorie ook in de praktijk kunt toepassen (Activity Based Learning) en kunt u alsnog het mbo diploma verzilveren.  

Proeve van bekwaamheid
De opleiding wordt afgesloten met een Proeve van Bekwaamheid (PvB): het eindexamen. Tijdens de proeve laat u zien alle competenties te beheersen en dat u dus 'diplomawaardig' bent. De proeve wordt afgenomen op de werkplek waar u helemaal thuis bent. Met een onafhankelijk examinator bespreekt u eerst enkele opdrachten. Verder observeert de examinator uw functioneren in de beroepspraktijk. De PvB is de kroon op het werk dat tijdens de opleiding is verricht.  

MBO3 examen of toch MBO4
Bij enkele richtingen is het mogelijk om zowel op MBO3 als MBO4 examen te doen. Dit kan bij de richtingen Commerciële Economie (Jr. Accountmanager, International Business, Intercedent), Financiële Economie en Secretariële Economie). De afstudeerfunctie is dan respectievelijk: Medewerker Commerciële binnendienst MBO3, Financieel administratief Medewerker MBO3, Secretaresse MBO3. Mocht u alsnog besluiten na het MBO3 examen door te gaan voor MBO4: de modules uit het mbo3 programma geven een vrijstelling binnen het MBO4 programma. U volgt nog de nieuwe modules van het tweede collegejaar en de modules Nederlands, Engels en Rekenen moeten alsnog op een hoger niveau worden gedaan (MBO4).  

Door OCenW Erkende diplomering
U verkrijgt het door het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen erkende MBO3 of 4 diploma, wanneer voor elke beroepsspecifieke collegemodule (inclusief de keuzedelen en het onderdeel Loopbaan en Burgerschap) een voldoende is behaald, de generieke modules zijn afgerond conform de slaagzakregeling en de praktijkbeoordeling (BPV) en het examen (Proeve van Bekwaamheid) met een voldoende zijn afgerond.  

Optioneel meer diploma’s
Binnen het opleidingsprogramma (curriculum) hebben wij bij bijna elke opleiding één of meer Bedrijfsopleidingen geïntegreerd. Hiervoor kunt u aanvullende diploma’s halen bij externe examenbureau’s. Met deze extra diploma’s bouwt u aan een nog beter CV (curriculum vitae), neemt uw ‘marktwaarde’ nog verder toe en maakt u voor werkgevers het verschil!

Lees meer over onze onderwijskundige aanpak.

Welkom bij Het Kronenburgh Business College

Dinsdagavond - Inloopavond:
Openavond
Wekelijks binnenlopen
tussen 19.00 en 21.00

Bekijk de digitale
Opleidingengids:
Beroepsopleidingen/
Kwalificerend MBO


Bestel gids in print
Beroepsopleidingen/
Kwalificerend MBOBekijk de digitale
Opleidingengids:
Bedrijfsopleidingen

Bestel gids in print

BedrijfsopleidingenTHINK - ACT - GROW:
Ontwikkel jezelf


Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO)