Home   Voltijd eenjarig Deeltijd onderwijs   Aanmelden
Onderwijsvisie   Voltijd tweejarig Inloggen studenten   Contact


Tweejarige MBO 4opleidingen

 

Financiële Dienstverlening FD

Junior Assistent-Accountant MBO4

Bedrijfsadministrateur MBO4

Klantmedewerker Bancair en

Verzekeringen MBO4

 

Commerciële Economie CE

Junior Accountmanager MBO4

 

International Business IB

Assistant Manager IB MBO4

 

Marketing Media MM

Marketing Medewerker MBO4

Online Marketeer MBO4

 

Secretariële Dienstverlening SD

Directiesecretaresse MBO4

Management Assistant MBO4

 

Personeelszaken PZ

Human Resource Medewerker MBO4

Salarisadministrateur MBO4

Intercedent Uitzendbureau MBO4

 

Juridische Dienstverlening JD

Juridisch Medewerker MBO4

 

Vastgoed Management VM

Assistent-Makelaar Wonen MBO4

 

Eénjarige MBO opleidingen 


< Terug naar hoofdmenu

 

     
 
 
Visie op onderwijs

Het wordt vaak gezegd: "Vroeger leerden ze nog wat op school. Nu kunnen ze kunnen nog geen hamer vasthouden en met het competentie gericht onderwijs zakt het niveau van de opleiding nog verder weg".

Onze visie is dat met competentie gericht onderwijs niets mis is, maar dat veel scholen dit vertalen in zelfontdekkend onderwijs. De docent geeft geen les, maar begeleidt studenten. Wanneer je alles zelf ontdekken moet, waarom zou je dan nog naar school gaan?

Wat Kronenburgh betreft, betekent competentiegericht onderwijs het op gestructureerde wijze werken aan je kennis, vaardigheden en werkhouding (competenties) zodat je die vakman wordt waar het bedrijfsleven op zit te wachten.

Als particulier opleidingsinstituut hechten wij aan een goede balans tussen kennisoverdracht en toepassen in de praktijk. Wij hanteren het THINK - ACT - GROW - leerprincipe.
We beginnen met het aanbieden van kennis in onze werkcolleges (THINK), vervolgens gaan we oefenen tijdens de practica, stage of de beroepspraktijkvorming (ACT). Om zo uit te groeien tot die professional waar het bedrijfsleven op zit te wachten (GROW).

Verder staan wij voor 'Activity Based Learning' (leren door doen) wat betekent dat in al onze opleidingen de combinatie van leren en werken in de praktijk centraal staat. Leren door doen is de beste leermeester.

Het Kronenburgh MEAO College staat voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Een diploma krijg je bij ons niet cadeau.

In Haaglanden treden wij in de voetsporen van MEAO het Tinbergencollege; destijds verdwenen bij de ROC-vorming. Wij zetten de gedegen opleidingstraditie voort.

Als particulier opleidingsinstituut kunnen wij de beste docenten selecteren die tevens werkzaam zijn in of komen uit de praktijk. Werkgevers participeren bestuurlijk bij ons opleidingsinstituut en sturen direct op de kwaliteit en de inhoud van het onderwijs. 

Niet iedereen kan bij ons een opleiding volgen: Wij selecteren 'aan de poort' op vooropleiding, ambitie, cijferlijst en/of werkervaring.

Kronenburg BeroepsopleidingenDe eigenaren van het Kronenburgh MEAO College zijn onderwijskundigen en bedrijfskundigen met meer dan 25 jaar ervaring in het opleiden en ontwikkelen van studenten en medewerkers van bedrijven en organisaties. Wij genieten ervan hoe mensen groeien tijdens de opleiding en als vakman ons diploma in ontvangst nemen: onze TROTS.

Wij werken vanuit een interconfessionele grondslag wat zich vertaalt in de zorg voor onze studenten en de aandacht voor hun functioneren in de maatschappij.


Het middelbaar economisch en administratief onderwijs of meao is een voormalige Nederlandse onderwijsterm. De term werd gebruikt voor opleidingen op mbo-niveau in de economische en administratieve beroepensfeer. Het meao staat ook voor degelijk onderwijs. Kronenburgh Beroepsopleidingen brengt het meao inclusief het degelijke onderwijs weer terug.

Geschillencommissie NRTOKwaliteit
Het Kronenburgh MEAO College is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO): koepel voor particuliere opleiders. Wij hanteren ook de algemene voorwaarden en de gedragscode van de NRTO.

Het Kronenburgh MEAO College werkt volgens de kaders van de onderwijsinspectie en heeft haar kwaliteitssysteem binnen deze kaders vormgegeven. Een klacht van een student wordt eerst kenbaar gemaakt bij de directie met de intentie er samen uit te komen.
Bij het indienen van een formele klacht werken wij conform de klachtenprocedure van de NRTO inclusief de daarbij behorende geschillencommissie. Hierbij dient te worden opgemerkt dat bij voltijd BOL en deeltijd eerst gewerkt wordt volgens de onderwijsexamenregeling (OER) en het studentenstatuut die beschikbaar zijn via het intranet. Daarna kan alsnog worden teruggevallen op de klachtenprocedure van de NRTO.

Het Kronenburgh MEAO College is erkend door het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen onder het nummer 30HM.
Het Kronenburgh MEAO College is door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).
Het Kronenburgh MEAO College mag het NRTO-Keurmerk voeren.
Het Kronenburgh MEAO College is opleider voor de examens van de Nederlandse Associatie voor Examinering
Het Kronenburgh MEAO College is opleider voor SVM NIVO (examenbureau vastgoedbranche) en WFT NIVO.(examenbureau voor financiële dienstverlening)

Informatie over onze opleidingen wordt ook vermeld bij: http://www.springest.nlhttp://www.roc.nl, http://www.leer-rijk.nl, http://www.mbostart.nl

Welkom bij het Kronenburgh MEAO College

Dinsdagavond - Inloopavond:
Openavond
Wekelijks binnenlopen
tussen 19.00 en 21.00


'Bekijk de digitale
Opleidingengids
voltijd BOL

Bestel de gids in print

Organisatie:
Studeren in DH
Heldere structuur
Breed en diep
Ondernemen
Internationalisering
Begeleiding
Investering
De voordelen
Studiewijzer e.d.

Kijk in keuken:
Introductiedag
Bedrijfsbezoek
Netwerkborrel
Studiereis
Sint en Kerst
Stage BPV
Diploma-uitreiking

Ouders


Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO)