Home   Voltijd eenjarig Deeltijd onderwijs   Aanmelden
Onderwijsvisie   Voltijd tweejarig Inloggen studenten   Contact


Tweejarige MBO 4opleidingen

 

Financiële Dienstverlening FD

Junior Assistent-Accountant MBO4

Bedrijfsadministrateur MBO4

Klantmedewerker Bancair en

Verzekeringen MBO4

 

Commerciële Economie CE

Junior Accountmanager MBO4

 

International Business IB

Assistant Manager IB MBO4

 

Marketing Media MM

Marketing Medewerker MBO4

Online Marketeer MBO4

 

Secretariële Dienstverlening SD

Directiesecretaresse

Managementassistent - PA MBO4

 

Personeelszaken PZ

Human Resource Medewerker MBO4

Salarisadministrateur MBO4

Intercedent Uitzendbureau MBO4

 

Juridische Dienstverlening JD

Juridisch Medewerker MBO4

 

Vastgoed Management VM

Assistent-Makelaar Wonen MBO4

 

Eénjarige MBO opleidingen 


< Terug naar hoofdmenu

 

     
 
 
Aanmelden

1. Kennismaking / Intake
We nodigen jou en je ouders graag uit voor een kennismakingsgesprek (intake). We bespreken dan vrijblijvend je opleidingsmogelijkheden. Kom naar de wekelijkse
Dinsdagavond > Inloopavond.

2. Aanmelden
Lever in: aanmeldformulier: versie Word of als versie PDF) ingevuld en origineel ondertekend.

3. Identiteit
Lever in:
- 1 actuele pasfoto;
- een kopie van het paspoort of een kopie van de
  identiteitskaart (kopie van voor- en achterzijde kanten).

4. Vorige opleiding
Lever in:
- een kopie van de relevante diploma's en cijferlijsten;
- een doorstroomformulier (invullen door decaan /mentor);
- een intakeformulier (zelf invullen).

5. Bedrijfsbezoek en studiereis
Lever in: Akkoordformulier extern bezoek en studiereis.

6. Onderwijsovereenkomst
Lever in: een ingevulde en origineel ondertekende Onderwijsovereenkomst en verklaar je daarmee akkoord met de algemene voorwaarden (en bijbehorende gedragscode) die zijn opgesteld door onze koepelorganisatie:
 NRTO.

Elke pagina moet zijn voorzien van een paraaf.

6.a Bijlage Keuzedeel
Het keuzedeel is een keuzevak. Kies het onderstaande formulier, vul je keuze in en lever het ondertekende formulier in:
- MBO2 Dienstverlener;
- MBO3 Financieel en Secretarieel;
- MBO3 Commercieel;
- MBO4 (alle richtingen).

7. Inleveren aanmeldingsdossier
Stuur alle hierboven vermelde documenten naar: Kronenburgh MEAO College Lange Houtstraat 7 2511CV Den Haag. Of geef de documenten af bij de administratie of doe ze in de brievenbus.

Een aanmelding is nog geen inschrijving. Pas nadat ook Kronenburgh de onderwijsovereenkomst heeft getekend en ook alle overige documenten zijn aangereikt, ben je ingeschreven. Hiervan ontvang je per e-mail een bevestiging.

8. Betaling
Voor de betaling ontvang je een factuur.

Studystore9. Bestel Boeken
Bestel je boeken bij de Studystore. Je krijgt per e-mail bericht zodra je de boeken kunt gaan bestellen.

Heb je nog vragen? Stuur een e-mail naar info@meao-kronenburgh.nl of bel 070-3998806.


Welkom bij het Kronenburgh MEAO College
 

Dinsdagavond - Inloopavond:
Openavond
Wekelijks binnenlopen
tussen 19.00 en 21.00

Niet op 13 nov
maar wel op 15 nov

Niet op 11 dec
maar wel op 13 dec


Bekijk de digitale
Opleidingengids:
Beroepsopleidingen/
Kwalificerend MBO


Bestel gids in print
Beroepsopleidingen/
Kwalificerend MBOBekijk de digitale
Opleidingengids:
Praktijkopleidingen

Bestel gids in print

PraktijkopleidingenTHINK - ACT - GROW:
Ontwikkel jezelf


Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO)